Past Events

Stratejik Düşünme ve Planlama Becerileri

11 Apr 09:30 - 12 Apr 17:00 11 Apr 09:30 - 12 Apr 17:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Stratejik Düşünme ve Planlama Becerileri Süre : 2 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı : 16 kişi Neden Katılmalı Stratejik düşünme ve planlama konusunda yerel ve uluslararası...   More info

Çatışma Yönetimi Becerileri

16 Apr 09:00 - 12:00 16 Apr 09:00 - 12:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Çatışma Yönetimi Becerileri Süre : 1 gün (09:30 17:00) Katılımcı Sayısı : 16 kişi Neden Katılmalı İş ve özel hayatta çatışmaların doğasını ve nasıl çözümlenebileceğine dair...   More info

Yönetici Asistanlık ve Profesyonel Sekreterlik

16 Apr 09:30 - 17 Apr 12:30 16 Apr 09:30 - 17 Apr 12:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Günümüzün rekabetçi iş ortamında ve ani gelişmelerin sıkça yaşandığı iş dünyamızda, lider-yöneticilik niteliği önem kazanırken profesyonel yönetici asistanlığı da onun yanında...   More info

Yönetim ve Liderlik Becerilerini Geliştirmek

16 Apr 10:30 - 17 Apr 18:00 16 Apr 10:30 - 17 Apr 18:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Yönetim ve Liderlik Becerilerini Geliştirmek Süre: 2 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı:16 kişi Neden Katılmalı Yönetim ve liderlik ile ilgili bakış açısı ve temel becerileri...   More info

Finansçı Olmayanlar İçin Finans

18 Apr 09:30 - 19 Apr 12:30 18 Apr 09:30 - 19 Apr 12:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Bu eğitimin amacı, iş tecrübesine sahip ancak mali konularda bilgisi sınırlı olan profesyonellere, kariyer gelişimlerine yardımcı olacak ve şirketin malî raporlarını analiz edip...   More info

İnsan Kaynakları Yöneticisi Olmayan Yöneticiler için İK

26 Apr 09:30 - 27 Apr 16:30 26 Apr 09:30 - 27 Apr 16:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Günümüzde başarıyı belirleyen unsurların değişmesi, organizasyonların boyutlarının büyümesi ve karmaşıklığının artması ve çalışan beklentilerinin değişmesi şirketlerdeki tüm...   More info

Zaman Yönetimi

07 May 10:30 - 08 May 18:00 07 May 10:30 - 08 May 18:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Zaman Yönetimi Süre : 2 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı: 16 kişi Neden Katılmalı Zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç...   More info

Etkin İnsan Yönetimi 2.Modül

09 May 09:30 - 10 May 12:30 09 May 09:30 - 10 May 12:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Katılımcıların, etkin liderlik ve yönetim ile ilgili tüm konu ve kavramlarda bir bakış açısı kazandırmak, kendilerinden başlayarak kişisel liderlik sergilemelerini ve teori ile...   More info

Etkin İnsan Yönetimi 2.Modül

10 May 09:30 - 11 May 12:30 10 May 09:30 - 11 May 12:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Katılımcıların, etkin liderlik ve yönetim ile ilgili tüm konu ve kavramlarda bir bakış açısı kazandırmak, kendilerinden başlayarak kişisel liderlik sergilemelerini ve teori ile...   More info

Eğitimcinin Eğitimi

14 May 10:30 - 15 May 18:00 14 May 10:30 - 15 May 18:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Eğitimcinin Eğitimi Süre: 2 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı: 12 kişi Neden Katılmalı Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini öğrenmek, katılımcı merkezli, akılda kalıcı ve...   More info

Yönetici Olma Halleri-Kişisel ve Yönetsel Farkındalık

15 May 10:00 - 17:00 15 May 10:00 - 17:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
İş hayatında 'Yönetme'rolünü hayatımıza aldığımız ilk andan itibaren farkına varmamız gereken en temel nokta 'hayatın her alanında sahip olduğumuz bakış açılarının aslında ekip...   More info

Yöneticiler için Koçluk Becerileri

16 May 09:30 - 17 May 17:00 16 May 09:30 - 17 May 17:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Yöneticiler için Koçluk Becerileri Süre: 2 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı : 16 kişi Neden Katılmalı Başarılı ve etkili bir koç olmak için gerekli farkındalık ve becerileri...   More info

Herkes İçin İş Zekası Geliştirme Teknikleri

17 May 09:30 - 18 May 17:00 17 May 09:30 - 18 May 17:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Herkes İçin İş Zekası Geliştirme Teknikleri Süre : 2 gün (09:30 17:00) Katılımcı Sayısı : 16 kişi Neden Katılmalı İş yükü ile başa çıkarak, beynin potansiyelinden daha fazla...   More info

Kişisel Performans ve Zaman Yönetimi

18 May 10:30 - 18:00 18 May 10:30 - 18:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Bu seminer, katılımcıların zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak...   More info

Stres Yönetimi

21 May 09:30 - 17:00 21 May 09:30 - 17:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Stres Yönetimi Süre : 1 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı: 16 kişi Neden Katılmalı Stresin anlamak ve yönetecek teknikler edinmek için Kimler Katılmalı Stres yönetimini...   More info

Müzakere Performansını Arttırmak

28 May 09:30 - 29 May 17:00 28 May 09:30 - 29 May 17:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Müzakere veya uyuşmazlık durumları ile sadece iş ilişkilerinde değil, özel hayatta da sıkça karşılaştığımız bir gerçektir. Seçeneklerinin bu kadar fazla olduğu bugünün rekabetçi...   More info

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

04 Jun 13:00 - 05 Jun 16:00 04 Jun 13:00 - 05 Jun 16:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Deneyimi az olan ve işe alım görüşmesi yapması gereken İnsan Kaynakları Uzmanları ya da asıl işi insan kaynakları olmayan ancak kendi bölümleri ya da bölgeleri için beklentileri...   More info

İş Yerinde Zor İnsanlarla Başa Çıkmak

06 Jun 10:30 - 07 Jun 13:30 06 Jun 10:30 - 07 Jun 13:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
İş Yerinde Zor İnsanlarla Başa Çıkmak Süre : 2 gün (09:30 17:00) Katılımcı Sayısı : 16 kişi Neden Katılmalı Zor insanlar ve durumlar karşısında kontrollü davranarak yönetebilmek...   More info

Etkin İnsan Yönetimi 3.Modül

07 Jun 10:30 - 08 Jun 13:30 07 Jun 10:30 - 08 Jun 13:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Katılımcıların, etkin liderlik ve yönetim ile ilgili tüm konu ve kavramlarda bir bakış açısı kazandırmak, kendilerinden başlayarak kişisel liderlik sergilemelerini ve teori ile...   More info

Satınalmacılar için Başarılı Müzakere Teknikleri

11 Jun 09:30 - 12 Jun 12:30 11 Jun 09:30 - 12 Jun 12:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Satınalmacılar için Başarılı Müzakere Teknikleri Süre : 2 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı : 16 kişi Neden Katılmalı Satın alma kariyerini geliştirmenin en önemli sonuç...   More info

Sunuş Teknikleri

25 Jun 09:30 - 26 Jun 17:00 25 Jun 09:30 - 26 Jun 17:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Pek çok kişi işi gereği resmi veya gayrı resmi sunuşlar yapmak zorundadır. İyi bir sunuşla etkili mesajlar verebilmek sunucunun olumlu algılanmasını, saygı ve güven uyandırmasını...   More info

İşyerinde Güvenli Davranış

27 Jun 09:30 - 28 Jun 12:30 27 Jun 09:30 - 28 Jun 12:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
İşyerinde Güvenli Davranış Süre: 2 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı: 16 kişi Neden Katılmalı İletişimde anahtar rolü oynayan güvenli davranış becerileri konusunda yetkin bir...   More info

Yöneticiler için Koçluk Becerileri

11 Jul 09:30 - 12 Jul 17:00 11 Jul 09:30 - 12 Jul 17:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Yöneticiler için Koçluk Becerileri Süre: 2 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı : 16 kişi Neden Katılmalı Başarılı ve etkili bir koç olmak için gerekli farkındalık ve becerileri...   More info

Problem Çözme ve Karar Verme Becerileri

16 Jul 09:30 - 12:30 16 Jul 09:30 - 12:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
İşletmelerde çalışan kişilerin karar verme ve problem çözme yönlerinin geliştirilmesi ve zihinsel hazırlığın sağlanmasıdır. Seminer; işletmelerde çalışan herkesin karar verme ve...   More info

Finansçı Olmayanlar İçin Finans

18 Jul 09:30 - 19 Jul 12:30 18 Jul 09:30 - 19 Jul 12:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Bu eğitimin amacı, iş tecrübesine sahip ancak mali konularda bilgisi sınırlı olan profesyonellere, kariyer gelişimlerine yardımcı olacak ve şirketin malî raporlarını analiz edip...   More info

Eğitimcinin Eğitimi

23 Jul 10:30 - 24 Jul 18:00 23 Jul 10:30 - 24 Jul 18:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Eğitimcinin Eğitimi Süre: 2 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı: 12 kişi Neden Katılmalı Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini öğrenmek, katılımcı merkezli, akılda kalıcı ve...   More info

Yönetim ve Liderlik Becerilerini Geliştirmek

13 Aug 10:30 - 14 Aug 18:00 13 Aug 10:30 - 14 Aug 18:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Yönetim ve Liderlik Becerilerini Geliştirmek Süre: 2 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı:16 kişi Neden Katılmalı Yönetim ve liderlik ile ilgili bakış açısı ve temel becerileri...   More info

Sunuş Teknikleri

15 Aug 09:30 - 16 Aug 17:00 15 Aug 09:30 - 16 Aug 17:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Pek çok kişi işi gereği resmi veya gayrı resmi sunuşlar yapmak zorundadır. İyi bir sunuşla etkili mesajlar verebilmek sunucunun olumlu algılanmasını, saygı ve güven uyandırmasını...   More info

Müzakere Performansını Arttırmak

12 Sep 09:30 - 13 Sep 17:00 12 Sep 09:30 - 13 Sep 17:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Müzakere veya uyuşmazlık durumları ile sadece iş ilişkilerinde değil, özel hayatta da sıkça karşılaştığımız bir gerçektir. Seçeneklerinin bu kadar fazla olduğu bugünün rekabetçi...   More info

İş Hayatında Mindfullness-Bilinçli Farkındalık

17 Sep 09:30 - 12:30 17 Sep 09:30 - 12:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
İş Hayatında Bilinçli Farkındalık-Mind Fullness Süre : 1 gün (09:30-17:00) Katılımcı Sayısı : 15 kişi Neden Katılmalı Mindfulness ile yüksek stres anlarında dahi kontrolü...   More info

Eğitimcinin Eğitimi

17 Sep 10:30 - 18 Sep 18:00 17 Sep 10:30 - 18 Sep 18:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Eğitimcinin Eğitimi Süre: 2 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı: 12 kişi Neden Katılmalı Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini öğrenmek, katılımcı merkezli, akılda kalıcı ve...   More info

Stres Yönetimi

18 Sep 09:30 - 17:00 18 Sep 09:30 - 17:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Stres Yönetimi Süre : 1 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı: 16 kişi Neden Katılmalı Stresin anlamak ve yönetecek teknikler edinmek için Kimler Katılmalı Stres yönetimini...   More info

Nefes Teknikleri Uygulamaları

19 Sep 09:30 19 Sep 09:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Nefes Teknikleri Uygulamaları Süre : 1 gün (09:30-17:00) Katılımcı Sayısı : 15 kişi Neden Katılmalı Katılımcıların doğru nefes almayı ve amaca yönelik nefes tekniklerini...   More info

Çatışma Yönetimi Becerileri

20 Sep 09:00 - 12:00 20 Sep 09:00 - 12:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Çatışma Yönetimi Becerileri Süre : 1 gün (09:30 17:00) Katılımcı Sayısı : 16 kişi Neden Katılmalı İş ve özel hayatta çatışmaların doğasını ve nasıl çözümlenebileceğine dair...   More info

İşyerinde Zor İnsanlarla Başa Çıkmak

01 Oct 10:30 - 02 Oct 13:30 01 Oct 10:30 - 02 Oct 13:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
İş Yerinde Zor İnsanlarla Başa Çıkmak Süre : 2 gün (09:30 17:00) Katılımcı Sayısı : 16 kişi Neden Katılmalı Zor insanlar ve durumlar karşısında kontrollü davranarak yönetebilmek...   More info

Sunuş Teknikleri

08 Oct 09:30 - 09 Oct 17:00 08 Oct 09:30 - 09 Oct 17:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Pek çok kişi işi gereği resmi veya gayrı resmi sunuşlar yapmak zorundadır. İyi bir sunuşla etkili mesajlar verebilmek sunucunun olumlu algılanmasını, saygı ve güven uyandırmasını...   More info

Stratejik Düşünme ve Planlama Becerileri

08 Oct 10:30 - 09 Oct 18:00 08 Oct 10:30 - 09 Oct 18:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Stratejik Düşünme ve Planlama Becerileri Süre : 2 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı : 16 kişi Neden Katılmalı Stratejik düşünme ve planlama konusunda yerel ve uluslararası...   More info

Finansçı Olmayanlar İçin Finans

10 Oct 09:30 - 11 Oct 12:30 10 Oct 09:30 - 11 Oct 12:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Bu eğitimin amacı, iş tecrübesine sahip ancak mali konularda bilgisi sınırlı olan profesyonellere, kariyer gelişimlerine yardımcı olacak ve şirketin malî raporlarını analiz edip...   More info

Zaman Yönetimi

15 Oct 10:30 - 16 Oct 18:00 15 Oct 10:30 - 16 Oct 18:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Zaman Yönetimi Süre : 2 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı: 16 kişi Neden Katılmalı Zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç...   More info

Etkin İnsan Yönetimi 2.Modül

17 Oct 09:30 - 18 Oct 12:30 17 Oct 09:30 - 18 Oct 12:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Katılımcıların, etkin liderlik ve yönetim ile ilgili tüm konu ve kavramlarda bir bakış açısı kazandırmak, kendilerinden başlayarak kişisel liderlik sergilemelerini ve teori ile...   More info

Yönetim ve Liderlik Becerilerini Geliştirmek

17 Oct 10:30 - 18 Oct 18:00 17 Oct 10:30 - 18 Oct 18:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Yönetim ve Liderlik Becerilerini Geliştirmek Süre: 2 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı:16 kişi Neden Katılmalı Yönetim ve liderlik ile ilgili bakış açısı ve temel becerileri...   More info

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

22 Oct 13:00 - 23 Oct 16:00 22 Oct 13:00 - 23 Oct 16:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Deneyimi az olan ve işe alım görüşmesi yapması gereken İnsan Kaynakları Uzmanları ya da asıl işi insan kaynakları olmayan ancak kendi bölümleri ya da bölgeleri için beklentileri...   More info

Satınalmacılar için Başarılı Müzakere Teknikleri

24 Oct 09:30 - 25 Oct 12:30 24 Oct 09:30 - 25 Oct 12:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Satınalmacılar için Başarılı Müzakere Teknikleri Süre : 2 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı : 16 kişi Neden Katılmalı Satın alma kariyerini geliştirmenin en önemli sonuç...   More info

Problem Çözme ve Karar Verme Becerileri

14 Nov 09:30 - 12:30 14 Nov 09:30 - 12:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
İşletmelerde çalışan kişilerin karar verme ve problem çözme yönlerinin geliştirilmesi ve zihinsel hazırlığın sağlanmasıdır. Seminer; işletmelerde çalışan herkesin karar verme ve...   More info

Etkin İnsan Yönetimi 3.Modül

19 Nov 10:30 - 20 Nov 13:30 19 Nov 10:30 - 20 Nov 13:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Katılımcıların, etkin liderlik ve yönetim ile ilgili tüm konu ve kavramlarda bir bakış açısı kazandırmak, kendilerinden başlayarak kişisel liderlik sergilemelerini ve teori ile...   More info

Kişisel Performans ve Zaman Yönetimi

20 Nov 10:30 - 18:00 20 Nov 10:30 - 18:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Bu seminer, katılımcıların zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak...   More info

Etkin Şikayet Yönetimi

21 Nov 09:30 - 17:00 21 Nov 09:30 - 17:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Bu programda kuruluşların geleceği açısından hayati önem taşıyan müşteri memnuniyetini garanti altına almak için bakış açısı, bilgi ve yöntemler sunulmakta, ölçüm kriterleri ve...   More info

Performans Görüşmelerine Etkinlik Kazandırmak

05 Dec 09:30 - 06 Dec 17:00 05 Dec 09:30 - 06 Dec 17:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Bu program performans değerlendirmenin önemi ve gereğine yoğunlaşır ve performans değerlendirme sürecinin ve özellikle de toplantısının en iyi şartlarda yönetilmesi için gerekli...   More info

İş Hayatında Temel Ekonomi

11 Dec 09:30 - 12:30 11 Dec 09:30 - 12:30 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Neden Katılmalı Ekonomik parametrelerin işleyiş ve etkileşimlerini öğrenmek ve iş hayatına yansımalarını yorumlayabilmek için Kimler Katılmalı İlgili tüm katılımcılar Hedef...   More info

Yöneticiler için Koçluk Becerileri

12 Dec 09:30 - 13 Dec 17:00 12 Dec 09:30 - 13 Dec 17:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Yöneticiler için Koçluk Becerileri Süre: 2 gün (09:30 16:30) Katılımcı Sayısı : 16 kişi Neden Katılmalı Başarılı ve etkili bir koç olmak için gerekli farkındalık ve becerileri...   More info

Sunuş Teknikleri

17 Dec 09:30 - 18 Dec 17:00 17 Dec 09:30 - 18 Dec 17:00 - Istanbul Istanbul
PDR Open Platform PDR Open Platform
Pek çok kişi işi gereği resmi veya gayrı resmi sunuşlar yapmak zorundadır. İyi bir sunuşla etkili mesajlar verebilmek sunucunun olumlu algılanmasını, saygı ve güven uyandırmasını...   More info


© 2019 Siguez