Müteahhitlik Sertifika Programı - İstanbul

Müteahhitlik Sertifika Programı - İstanbul13 Oct 10:00 - 18:00 - Istanbul
Marmara Enstitü

Route

Eğitimin Amacı

Müteahhitliğin ve müteahhit olmanın her aşamasının tüm yasal alt yapısı ve uygulama koşulları, karşılaşılabilen problemlerin kısa sürede giderilmesi ile ilgili bilinçlendirme.

Eğitime Kimler Katılabilir ?

İnşaat sektöründe olan müteahhitler, müteahhit olmak isteyenler, şantiye şefleri, mimarlar, mühendisler, Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik bölümlerinde okuyan öğrenciler.

Eğitim İçeriği1. Müteahhitlik sektörünün önemi ve yükümlülükleri

• Müteahhitliğin gerekliliği ve Türkiye’deki yeri,
• Müteahhitlik nedir, Müteahhit kime denir?
• Müteahhitlik Yetki Belgesi Nasıl, Hangi Şartlarda ve Nereden Alınır? (Gerçek ve Tüzel Kişilikler),
• Müteahhidin arsa sahiplerine ve idarelere karşı sorumluluğu,
• Müteahhidin satmış olduğu taşınmazların sahiplerine karşı sorumlulukları,
• Müteahhidin Yapı Denetim Kuruluşlarına (Teknik Müşavirlik Şirketlerine ) ve İSG firmalarına karşı sorumlulukları,
• Müteahhitlikte dikkat edilecek hususlar.

2. Sözleşme Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar ve imar mevzuatı ile ilgili genel bilgiler

• EKAP
• İşveren ve/veya Resmi Kurumlar - Müteahhit Arasında,
• Müteahhit - Taşeron Arasında,
• Arsa veya Bina Malikleri - Müteahhit Arasında,
• Kat Karşılığı (Noter Tasdikli Sözleşmeler),
• 3194, 4734-4735 Sayılı İmar Kanunu ve Kamu İhale Kanunu/Sözleşmesi ile İlgili Genel Bilgiler.

3. Proje ve yapı Yönetim şekli ve organizasyonlar, İş yapma usulleri

• İnşaat yapım organizasyonları,
• Şirket İçi Yönetim şekilleri,
• Şantiye yönetimi, yönetim süreçleri ve evreleri,
• Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Son Çıkan Yönetmelikler(27787),
• Planlama, program ve proje detayları,
• Yaklaşık maliyet Bakanlık hesaplamaları,
• Birim Fiyat,
• Götürü usul (Anahtar Teslim),
• Maliyet + Kar,
• Yap İşlet Devret (Kamu + Özel Teşebbüsler),
• İş Bitirme Almak İçin Gerekli İşlemler,

4. İnşaat yapılacak yerle ilgili genel hesaplamalar ve ruhsat- iskan işlemleri

• Ölçekli planlar ve açıklamaları,
• İmar Planı – Kavramlar (3194 Sayılı Tip İmar Kanunu),
• Teklif Hazırlama (TAKS – KAKS - H Yük. - Çekme Mesafeleri - Çıkma Payları),
• Avan – Vaziyet ve Uygulama Projeleri,
• Şantiye Suyu ve Elektriği,
• Ruhsat İşlemleri- iskan işlemleri,
• Binaya Elektrik, Su, Doğalgaz, Telekom, İnternet vb. Araçların Bağlanması.

5. Yapı denetim Firmaları ve Laboratuvarların görev ve yetkileri, 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası ve Uygulamaları

• Yapı Denetim Mevzuatı ve Sözleşmeleri(4708),
• İmar Mevzuatına, Ruhsat ve Ekine Olan Aykırılıklar ve Cezalar (32. ve 42. Madde.3194),
• Malzeme Örnekleri ve Testlerin Alınış ve Yapılış Şekilleri,
• Laboratuvar Çalışması (Demir Çekme Deneyi, Beton Kırım Deneyi, Deprem Simülasyon),
• KGS ve TSE ile İlgili Şartnameler,
• Bina Ortak Karar Alınması,
• Riskli Yapı Tespiti,
• Yıkım-Proje-İmalat Aşamasındaki Uygulamalar,
• Vatandaşın Hakları ve Avantajları,
• Müteahhidin Hakları ve Avantajları,
• Doğabilecek Hukuki Sıkıntılar,
• Malikler Arasında Uyuşmazlık ve Çözüm Yolları.

6. Proje Okuma ve Dikkat edilecek hususlar, Proje Müelliflerinin ve İSG Firmalarının Görevleri

• Mimari – Statik – Elektrik – Mekanik – Detay ve Peyzaj Projeleri
• 1/1 – 1/20 – 1/100 Planlar
• Kesitler - Görünüşler
• 3D Görseller
• Tapu Kadastro Müdürlüğünden çap çıkarılması, Özel Harita Mühendislik Firmasından koordinatlı aplikasyon krokisi çıkarılması, İlgili belediyesinden imar durumu, inşaat istikamet rölevesi, kot kesit çıkarılması.
• Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik, Zemin Projeleri, Tasdik ve Ruhsatlandırma işlemleri
• Yapılacak yapı için kamu dairelerinde ve özel kuruluşlarda yapılması gereken işlemler
• İlgili Meslek Odalarından Tescili
• Büyükşehir, İlçe Belediyesi, İtfaiye, İSKİ, Anıtla, Otoparklar, Boğazlar Kanunları vs. durumlarının sorgulanması ve işlemleri
• 634 sayılı kanuna istinaden kat irtifakı kurulması, yapı kullanma izin belgesinin alınması, müteahhidin SSK ve Vergi dairelerinde yapması gereken işlemler
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Uzman Kişilerce Eğitim
• Müteahhidin saklaması zorunlu evraklar (İSG)

7. Teklif - Metraj - Keşif - Hakediş –Gayrimenkul-Finans hareketleri

• Teklif Mektubu
• Metraj Çıkarma ve İlkeleri
• Keşif Çıkarma (Ön Maliyet) Hesap İlkeleri
• Hakedişin Önemi ve Yapılış İlkeleri
• Taşeronlar
• Tedarikçiler
• Piyasa Araştırması
• Emlak Araştırması
• Rayiç Bedeller
• Krediler
• Nakit Sermaye
• Teminat Mektupları
• Referans Mektupları
• Avans/Ön Ödeme Koşul ve İlkeleri

* Eğitim sonunda yapılacak sınavda 70 puan ve üzeri alan katılımcılar “Sertifika” almaya hak kazanacaktır.


Past Events

SEGEM Teknik Personel Eğitimi | İstanbul

05 May 10:00 - 06 May 16:00 05 May 10:00 - 06 May 16:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
EĞİTİMİN AMACI Banka, Sigorta veya SPK tabi şirketlerde kariyer yapmak isteyem tüm adayları 100 garanti vererek sınava hazırlamak. HEDEF KİTLE : Banka, Sigorta veya SPK Tabi...   More info

Acil Durum Ekipleri Eğitici Eğitimi | İstanbul

07 May 09:00 - 17:00 07 May 09:00 - 17:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
Eğitimin Amacı İşletmeler için acil durum yaratacak olayların belirlenmesi, bu acil durumlara karşı işletme için Acil Durum Planı hazırlanması, bu planın çalışanlara ve ekiplere...   More info

1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi - Uzaktan Eğitim

07 May 19:00 - 23:00 07 May 19:00 - 23:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
Programın Amacı İş sağlığı Güvenliği kapsamında çalışanlara; İş yerinde yangın riskinin azaltılması, çıkabilecek yangınlara kendilerini riske atmadan müdahale edebilme ve Acil...   More info

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi | İstanbul

12 May 10:00 - 18:00 12 May 10:00 - 18:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
Eğitimin Amacı Katılımcıların, işletme için uygun olan insan kaynağı planlamasını yapabilmeleri ve bu yapılan planlamaya uygun adayları seçmeleri ve işe almaları için bilgi...   More info

Patlamadan Korunma Eğitimi | Istanbul

26 May 09:00 - 17:00 26 May 09:00 - 17:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
Eğitimin Amacı Katılımcılara 30 Nisan 2013 tarihli ve 28633 sayılı ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’ in 10. maddesi kapsamında...   More info

İskele Güvenliği Eğitimi | İstanbul

23 Jun 10:00 - 24 Jun 18:00 23 Jun 10:00 - 24 Jun 18:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
Programın Amacı İnşaatlar da ve Gemi işlerinde kullanılan iskeleler de güvenli şekilde çalışılmasını amaçlamaktadır. Hedef Kitle İnşaat Mühendisleri, İş Güvenliği Uzmanları...   More info

1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi - Uzaktan Eğitim

25 Jun 19:00 - 23:00 25 Jun 19:00 - 23:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
Programın Amacı İş sağlığı Güvenliği kapsamında çalışanlara; İş yerinde yangın riskinin azaltılması, çıkabilecek yangınlara kendilerini riske atmadan müdahale edebilme ve Acil...   More info

1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi - Uzaktan Eğitim

06 Aug 19:00 - 23:00 06 Aug 19:00 - 23:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
Programın Amacı İş sağlığı Güvenliği kapsamında çalışanlara; İş yerinde yangın riskinin azaltılması, çıkabilecek yangınlara kendilerini riske atmadan müdahale edebilme ve Acil...   More info

1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi - Uzaktan Eğitim

10 Sep 19:00 - 23:00 10 Sep 19:00 - 23:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
Programın Amacı İş sağlığı Güvenliği kapsamında çalışanlara; İş yerinde yangın riskinin azaltılması, çıkabilecek yangınlara kendilerini riske atmadan müdahale edebilme ve Acil...   More info

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi | İstanbul

15 Sep 10:00 - 18:00 15 Sep 10:00 - 18:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
Eğitimin Amacı Katılımcıların, işletme için uygun olan insan kaynağı planlamasını yapabilmeleri ve bu yapılan planlamaya uygun adayları seçmeleri ve işe almaları için bilgi...   More info

Patlamadan Korunma Eğitimi | Istanbul

13 Oct 09:00 - 17:00 13 Oct 09:00 - 17:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
Eğitimin Amacı Katılımcılara 30 Nisan 2013 tarihli ve 28633 sayılı ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’ in 10. maddesi kapsamında...   More info

Acil Durum Ekipleri Eğitici Eğitimi | İstanbul

15 Oct 09:00 - 17:00 15 Oct 09:00 - 17:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
Eğitimin Amacı İşletmeler için acil durum yaratacak olayların belirlenmesi, bu acil durumlara karşı işletme için Acil Durum Planı hazırlanması, bu planın çalışanlara ve ekiplere...   More info

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi - İstanbul

15 Oct 19:00 - 23:00 15 Oct 19:00 - 23:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
Eğitimin Amacı Katılımcılara yüksekte yapacakları çalışmalardaki gereklilikleri sunmak, çalışma ekipmanlarının bakımı, kontrolü, doğru kullanımı hakkında bilgi sağlamak...   More info

Risk Değerlendirme Uzmanlığı | İstanbul

20 Oct 10:00 - 18:00 20 Oct 10:00 - 18:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
Eğitimin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminde ve 6331 sayılı İSG Kanunu gereği Risk ve Risk Değerlendirmesi konusunda kuruluş çalışanlarının ve yöneticilerinin temel...   More info

SEGEM Teknik Personel Eğitimi | İstanbul

03 Nov 10:00 - 04 Nov 16:00 03 Nov 10:00 - 04 Nov 16:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
EĞİTİMİN AMACI Banka, Sigorta veya SPK tabi şirketlerde kariyer yapmak isteyem tüm adayları 100 garanti vererek sınava hazırlamak. HEDEF KİTLE : Banka, Sigorta veya SPK Tabi...   More info

İskele Güvenliği Eğitimi | İstanbul

01 Dec 10:00 - 02 Dec 18:00 01 Dec 10:00 - 02 Dec 18:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
Programın Amacı İnşaatlar da ve Gemi işlerinde kullanılan iskeleler de güvenli şekilde çalışılmasını amaçlamaktadır. Hedef Kitle İnşaat Mühendisleri, İş Güvenliği Uzmanları...   More info

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi - İstanbul

03 Dec 19:00 - 23:00 03 Dec 19:00 - 23:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
Eğitimin Amacı Katılımcılara yüksekte yapacakları çalışmalardaki gereklilikleri sunmak, çalışma ekipmanlarının bakımı, kontrolü, doğru kullanımı hakkında bilgi sağlamak...   More info

SEGEM Teknik Personel Eğitimi | İstanbul

08 Dec 10:00 - 09 Dec 16:00 08 Dec 10:00 - 09 Dec 16:00 - Istanbul Istanbul
Marmara Enstitü Marmara Enstitü
EĞİTİMİN AMACI Banka, Sigorta veya SPK tabi şirketlerde kariyer yapmak isteyem tüm adayları 100 garanti vererek sınava hazırlamak. HEDEF KİTLE : Banka, Sigorta veya SPK Tabi...   More info


© 2019 Siguez