Yüksek Lisans ve Doktora Seminer Sunumları

Yüksek Lisans ve Doktora Seminer Sunumları17 May 09:00 - 17:00 - Ankara
Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Route

5980010 Yüksek Lisans Seminer ve 6980010 Doktora Seminer dersinin sunumları 17 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacaktır. Her öğrenciye sunum ve soru/cevap için 20 dk ayrılmıştır. Seminer dersini alan bütün öğrenciler kendi grubundaki sunumların tamamına katılmak ve sunum programına uymak zorundadırlar(yoklamayı imzalaması gerekmektedir).

Her öğrencinin 11 Mayıs 2018 tarihine kadar Danışmanlarının kontrolünde ve onayıyla seminer özetini Doç.Dr. Abuzer Özsunar'ın e-posta adresine göndermesi ayrıca, seminer özetini çoğaltarak hocalarımızın bölüm başkanlığındaki posta kutularına koyması gerekmektedir.

Danışmanlarının önerisiyle seminer vermeyecek öğrencilerin 4 Mayıs 2018 tarihine kadar Doç.Dr. Abuzer Özsunar'ın e-posta adresine ‘seminer veremeyeceğim’ bilgilendirmesi yapmalıdır.Seminer Özeti: Giriş, Tezin Amacı, Tezin Kapsamı, Literatür Araştırması, Çalışma Yöntemi, Sonuç ve Kaynaklar gibi başlıkları içerecek şekilde bir sayfayı arkalı önlü kullanarak çıktı alınabilir.(Danışman belirtilmeli)


Doç.Dr. Abuzer Özsunar
Bölüm Başkan Yardımcısı
Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

İletişim bilgilerine bölüm websayfasında Akademik Personel sayfasından erişilebilir.© 2019 Siguez